louyo

louyo

LouYo
L: . 30 … 25 … 30 … 50 … 55 … 60 … 70
F: 250 .500 1000 2000 3000 4000 8000
R: . 40 … 40 … 35 … 60 … 60 … 65 … 65