Ed_C

Ed_C

Phonak Audeo M50-R, Noahlink Wireless, Target 6.1

SSHL 2012

right 10 10 15 15 10 30 40 40 40
Hz 250 500 1k 1.5k 2k 3k 4k 6k 8k
left 70 65 65 65 65 70 70 65 55